Gud vår Skaper, tidløs, evig

God eternal, timeless moment

1. Gud vår Skaper, tidløs, evig, navnløst Navn og Majestet, stjerneglansen, morgenlyset, vell av liv, av alt vi vet, du gav form og navn til dine, formet oss av denne jord, du bestemte tiden for oss, viste veien, satte spor. 2. Jesus Frelser, i vår uro, du som valgte korsets vei, la det offer som du skjenket vekke oss som følger deg. Gi oss mot i verdens vrimmel, så vi kan, tross sorg og tvang, regne alt som tap mot dette; kjenne deg - du livets sang. 3. Hellig Ånd, du vind av visdom, fredens due, kjærest ild, dypest lengsel bak vår kunnskap, rør oss med din pust så mild. Him'lens kraft og hjertets tunger spre Guds ord, ditt frihetsbud, la forklares i din time, dine veier, du vår Gud. 4. Gud langt fra oss, Gud iblant oss alltid tre og en i alt, kom, forny oss og gjenskap oss, vekk oss opp som lys og salt! Evig Far, la jorden synge Jesus, åpne nådens port Hellig Ånd, tenn lys i øyne, så ditt verk blir herliggjort!

Thanks to Dag Kaspersen for this Norwegian translation.

Original English: God eternal, timeless moment

Suggested tune: Blaenwern.

See also commentary and notes